CuongDC

Sống nội tâm - mê ngoại hình, hay xúi người ta hãy sống tử tế ... Chuyên mặc quần đùi mang dép Lào xông thẳng vào văn chương ...ღღ

Mai mốt xe tăng mới vào
 bây giờ thoát nước ào ào rứa thôi 

Mai mốt xe tăng mới vào

bây giờ thoát nước ào ào rứa thôi 

#takemethere

#takemethere

Xích lô

Xích lô

Toàn cầu cmnr, ghê thiệt

Toàn cầu cmnr, ghê thiệt

vì sao lương chưa tăng 

vì sao lương chưa tăng 

#diy #hairstyle,

#diy #hairstyle,

#diy

#diy

#diy enjoy bread with your Style

#diy enjoy bread with your Style

#diy

#diy

kinh vat va kiem duoc =))

kinh vat va kiem duoc =))

Cats study war against dogs

Cats study war against dogs

#gif crow asks some water

#gif crow asks some water

#gif, #cat…. dân chơi thứ thiệt =))

#gif, #cat…. dân chơi thứ thiệt =))

  • Tag cloud
  • đẹp hơm?
    đẹp hơm?
  • Search CuongDC
  • Loading

    Creative Commons Attribution Share-alike 3.0 Tumblr Theme ( Comic5 ) by Jiew Meng mod by CuongDC