CuongDC

Sống nội tâm - mê ngoại hình, hay xúi người ta hãy sống tử tế ... Chuyên mặc quần đùi mang dép Lào xông thẳng vào văn chương ...ღღ

 Không có gì quý hơn độc lập & tự do &  hạnh phúc. Nhiều người cứ viện vào chữ độc lập mà lờ tịt đi mấy chữ kia. Độc lập mà như Triều tiên thì độc lập làm gì.
Người cách mạng người ta đổ xương máu đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, nhưng người ta còn hy sinh vì tự do và hạnh phúc của đồng bào. Chỉ có đám ngu si cuồng tín mới nghĩ rằng độc lập là xong. Thích thì vào tiệm cướp vàng, thích thì tịch thu đất khai hoang. Cha ông ta hồi xưa làm cách mạng, nếu biết bây giờ dân khổ thế thì nhục buồn đến chết mất, còn sức đâu kể kể lể mấy chuyện lịch sử xưa.

 Không có gì quý hơn độc lập & tự do &  hạnh phúc. Nhiều người cứ viện vào chữ độc lập mà lờ tịt đi mấy chữ kia. Độc lập mà như Triều tiên thì độc lập làm gì.

Người cách mạng người ta đổ xương máu đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, nhưng người ta còn hy sinh vì tự do và hạnh phúc của đồng bào. Chỉ có đám ngu si cuồng tín mới nghĩ rằng độc lập là xong. Thích thì vào tiệm cướp vàng, thích thì tịch thu đất khai hoang. Cha ông ta hồi xưa làm cách mạng, nếu biết bây giờ dân khổ thế thì nhục buồn đến chết mất, còn sức đâu kể kể lể mấy chuyện lịch sử xưa.

blog comments powered by Disqus
  1. kieukien reblogged this from cuong205a
  2. thieugia reblogged this from cuong205a
  3. introverted-cupid reblogged this from cuong205a
  4. cuong205a posted this
  • Tag cloud
  • đẹp hơm?
    đẹp hơm?

    Creative Commons Attribution Share-alike 3.0 Tumblr Theme ( Comic5 ) by Jiew Meng mod by CuongDC